GAMA N-GUARD+

LIFE NG+

Tehnologia N-GUARD+:

Prebioticele sunt produse naturale care îmbunătățesc diversitatea și sănătatea microbiană a solului prin sustinerea si stimularea creșterii microorganismelor solului deja prezente în sistemul sol-plantă (probioticele sunt definite/acceptate ca fiind microorganisme benefice, care odata aplicate exercită în principal proprietăți de mobilizare a nutrienților solului).

Caracteristicile principale ale NG+:

1. compuși prebiotici naturali care susțin dezvoltarea microorganismelor benefice, crescând eficacitatea biologică naturală a solurilor prin îmbunătățirea colonizării rizosferei cu bacterii benefice și a rădăcinilor cu ciuperci micorizale arbusculare. Este accelerată astfel descompunerea resturilor vegetale din anii anteriori și sunt
eliberați agenți condiționatori/amelioratori ai solului care restructurează solurile și previn compactarea;

2. compuși naturali care susțin germinația, accelerează diviziunile celulare radiculare și ajută la creșterea și dezvoltarea rapida a sistemelor radiculare puternice si a numărului de celule vasculare din tulpinile plantelor, îmbunătățind transportul nutrienților în plante, toleranța la factorii de stres și rezistența la agenții patogeni;

3. sistem de chelatare natural care permite creșterea disponibilității azotului pe toate tipurile de sol, prelungind efectul fertilizării cu îngrășăminte azotoase (caracter îmbunătățit de retenție a amoniului NH4+ de către argilă și de disponibilizare prelungită a azotului dat de imobilizarea temporară în formă organică si mineralizarea ulterioară a acestuia);

4. compuși naturali care sporesc efectul de repelență asupra nematozilor și insectelor mici;

5. non-toxic, fără efect de poluare a solului.

Azot la puterea a 3-a!
O singură aplicare
N-Guard înlocuiește
2-3 aplicări de produse
convenționale.

Inhibitor de
nitrificare natural,
prietenos cu
mediul și
microorganismele
din sol.

Protecția
azotului pentru
90-110 zile.

Reduce
pierderile de
N datorate
levigării și
denitrificării.

Azot la
dispoziția
plantei în
perioadele
critice și de
consum.

Creșterea
profitabilitații
printr-o
singură
trecere!